VSport.ee leheküljel viibimisega annate nõusoleku täita kõiki selle veebikeskkonna kasutustingimusi. Siin leiduvad materjalid (artiklid, fotod, videod jne.) on autoriõiguse tähenduses autorikaitse objektiks ning kuuluvad OÜle Rööp.

Sisu kopeerimine ja levitamine

Portaalis VSport.ee avaldatud materjalide (sh artiklid, fotod jne.) kopeerimine ja levitamine ilma VSport.ee toimetuse või OÜ Rööp kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil vsport@vsport.ee.

Sisu refereerimine

Portaalis VSport.ee avaldatud materjalide refereerimisel paberväljaandes, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel lisada lisaks eelnimetatule enne refereerimise ka link refereeritavale materjalile. Nimetatud reeglid kehtivad ka juhul, kui VSport.ee materjal on saadud uudisteagentuuride, internetilehekülgede või muude meediate vahendusel.

Artiklit on lubatud tasuta ja ilma VSport.ee nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti.

Kui on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma VSport.ee kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on OÜl Rööp õigus küsida tasu vastavalt refereeritud artikli mahule ning reeglite rikkumisele.

Kirjad ja kaastööd

Kaastööd ja kirjad palume saata e-posti aadressil vsport@vsport.ee. Portaalile VSport.ee kaastööde (sh tekstid, fotod, video- või audiosalvestised) edastamisel annate meile nõusoleku kasutada neid VSport.ee valitud viisil (sh õigusega kohandada ja muuta toimetamise ja kasutamise eesmärkidel).

Toimetus jätab endale õiguse kaastöid toimetada, lühendada ja sobivalt pealkirjastada. Portaalis VSport.ee avaldatut ei honoreerita.

Kommenteerimine

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist. Kommenteerida võib arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kirjutajat (autorit) ennast.

Keelatud on:

• seaduserikkumisele ärgitamine;
• kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
• inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
• teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine.

Kõik hea tava reeglite vastu eksinud kommentaarid kustutatakse ning korduva rikkumise puhul blokeeritakse kasutaja IP-aadress.

VSport.ee ei vastuta kommentaaride sisu eest, kuid võib parandada neis esinevaid kirjavigu.